BINE AŢI VENIT PE SITEUL BISERICII SFÂNTUL ŞTEFAN CĂLĂRAŞI - BUCUREŞTI


Biserica voievodală, de cult ortodox, cu hramul "Sfântul Ştefan" (27 decembrie) şi "Înălţarea Domnului", a fost înălţată pe 25 septembrie 1768, cum stă scris în pisania de piatră de la intrare.

Valoarea acestui monument istoric se reflectă atât în pictura exterioară, reprezentată de cele 30 de medalioane în care sunt zugrăvite pe lângă patriarhii Vechiului Testament, prooroci, Apostoli, îngeri şi chipuri din cultura clasică - sibile şi filosofi antici (Sibila Delfica, Persica, Platon şi Aristotel)- lucru mai rar întâlnit în ţara noastră, cât si în pictura interioară, care datează din 1886 şi este executată peste vechile fresce ale pictorului Tache Ionescu - elev al şcolii lui Gheorghe Tătărăscu.

De asemenea, biserica păstrează multe din odoarele originale şi extrem de valoroase, precum: icoanele împărăteşti - 1809 şi cea a Sfântului Ştefan, ferecate în argint (metal argintat)- 1811, zugrăvite de Radu Zugravul la zidirea bisericii, uşile împărăteşti, uşile laterale ale tâmplei, jeţul arhieresc şi Crucea de pe catapeteasmă.

În cadrul casei parohiale, în curând, se va deschide expoziţia "Fragmente din Istoria Românilor".

În anul 2014, vom împlini 250 de ani de atestare documentară...  Citeşte mai mult »

În biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti se află şi părticele din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur (sau Zlătarul) (13 noiembrie şi 30 ianuarie), Sfântului Haralambie (10 februarie) şi Sfântului Grigorie Teologul (25 ianuarie şi 30 ianuarie). Acestea au fost aşezate, cu mare cinste şi închinare, într-o nouă raclă, în data de 20 iulie 2013.

Tot aici se află şi icoana Sfântului Ioan Botezătorul care a aparţinut Mareşalului Ioan Antonescu şi care a fost purtată în fruntea oştirii Române la trecerea Prutului, până la Odessa...  Citeşte mai mult »

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Ştefan Întâiul-mucenic a fost unul din primii convertiţi creştini dintre evreii greci, unul din primii şapte diaconi hirotoniţi de Apostoli şi primul mucenic al Bisericii Ortodoxe. Este grabnic ajutător în judecarea proceselor nedrepte.

Biserica pomeneşte mucenicia Sfântului Ştefan în data de 27 decembrie şi mutarea moaştelor lui în data de 2 august, dar şi în 15 iunie odată cu Sfinţii Fortunat şi Ahaic.

Martiriul său a avut loc în valea lui Iosafat. Pe locul uciderii Sfântului Ştefan vor fi judecate neamurile. Pe locurile acelea vor sta Maica Domnului de-a dreapta şi Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul de-a stânga Fiului lui Dumnezeu.

Moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan au fost împărţite şi au ajuns în diverse locuri. Astfel, capul Sfântului Arhidiacon Ştefan a fost dus la Soissons în Picardia (Franţa), iar picioarele sale la Veneţia. Braţul drept al Sfântului Arhidiacon Ştefan se păstrează în Rusia, la Serghiev Posad, în Lavra Sfintei Treimi. De asemenea, moaşte ale Sfântului Ştefan se păstrează şi în bazilica "San Lorenzo fuori le Mura" din Roma, în Italia...  Citeşte mai mult »Iubiţi enoriaşi,

Epitropia Bisericii Sfântul Arhidiacon Ştefan, din Bucureşti, Calea Călărași nr. 83, de care aparţineţi, vă urează sărbători fericite și vă anunţă că vizita pastorală în anul 2014 va avea loc luni 22 și marţi 23 decembrie.

Vă invităm la sfânta biserică de Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, dar și de hramul Bisericii Sfântul Arhidiacon Ştefan pe 27 decembrie.

Vizita pastorală prilejuită de Botezul Domnului va fi făcută duminică 4 și luni 5 ianuarie 2015.

Departamentul de tineret al Parohiei noastre invită toţi tinerii din cartier, duminică 11 ianuarie, să ia parte la ședinţa cu tineretul, unde se va face o analiză a activităţii anterioare și se vor discuta proiectele pentru anul 2015.Vă invităm la Sfânta Biserică, duminică 1 martie 2015, pentru a lua parte la ședinţa Adunării Parohiale din care faceţi parte.
Multă bucurie în casele dumneavoastră și dorire de sporire și creștere în cele duhovnicești.
Cu dragoste duhovnicească,
Preot Cârlan Ungureanu Constantin.SFINŢII ZILEI


• Sf. Părinţi care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu, de la Adam până la Iosif
• Sf. Mucenic Bonifaciu
• Sf. Mucenici Ilie, Prov şi Ares
• Sf. Mucenici Timotei şi Polieuct
• Sf. Eutihie şi Tesalonica şi cei împreună cu ei 200 de bărbaţi şi 70 de femei
• Sf. Cuvios Grighentie
• Sf. Mucenic Trifon

Citeşte şi ascultă
sinaxarul zilei  AICI

EUR:4.4705
USD:3.6250
ceaţă

1° C

ceaţăvizitatori

ŞTIRI


Vizita pastorală în anul 2014 va avea loc luni 22 și marti 23 decembrie.Vizita pastorală prilejuită de Botezul Domnului va fi făcută duminica 4 și luni 5 ianuarie 2015.Adunarea Parohială de Tineret va avea loc duminică, 11 ianuarie 2015.Adunarea Parohială va avea loc dumincă, 1 martie 2015.În biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti se află şi părticele din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur (sau Zlătarul) (13 noiembrie şi 30 ianuarie), Sfântului Haralambie (10 februarie) şi Sfântului Grigorie Teologul (25 ianuarie şi 30 ianuarie). Acestea au fost aşezate cu mare cinste şi închinare, într-o nouă raclă, în data de 20 iulie 2013.Tot aici se află şi icoana Sfântului Ioan Botezătorul care a aparţinut Mareşalului Ioan Antonescu şi care a fost purtată în fruntea oştirii Române la trecerea Prutului, până la Odessa.În curând, în cadrul casei parohiale, deschiderea expoziţiei "Fragmente din Istoria Românilor".2014 - Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.În anul 2014, biserica Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti va împlini 250 de ani de atestare documentară.
Linkuri utile:
 

Data Sf. Paşti