Evaluarea subiectului:
  • 0 voturi - 0 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
La Învierea Domnului
04-01-2014, 17:49, (Ultima modificare: 04-01-2014, 18:38 de webmastersfantulstefan.)
#1
La Învierea Domnului
Glas 1:
Piatra fiind pecetluită de iudei şi ostaşii străjuind preacurat Trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă: Slavă învierii Tale, Hristoase! Slavă împărăţiei Tale! Slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni!
Răspunde
04-01-2014, 18:02,
#2
RE: Troparele Învierii
Glas 2:
Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce eşti Viaţa cea fără-de-moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; şi când ai înviat pe cei morţi din cele de desubt, toate Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă Ţie
Răspunde
04-01-2014, 18:03,
#3
RE: Troparele Învierii
Glas 3:
Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti! Că a făcut biruinţă cu braţul Său Domnul, călcat-a cu moartea pe moarte, Cel Întâi-născut din morţi S-a făcut; din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi şi a dat lumii mare milă.
Răspunde
04-01-2014, 18:03,
#4
RE: Troparele Învierii
Glas 4:
Propovăduirea Învierii cea luminată înţelegând-o de la înger uceniţele Domnului şi lepădând osândirea cea strămoşească, Apostolilor lăudându-se au zis: Jefuitu-s-a moartea, sculatu-S-a Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.
Răspunde
04-01-2014, 18:05,
#5
RE: Troparele Învierii
Glas 5:
Pe Cuvântul Cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Carele S-a născut din Fecioara spre mântuirea noastră, să-L lăudăm, credincioşii, şi să I ne închinăm; că bine a voit a Se sui cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda şi a scula pe cei morţi, întru slăvită Învierea Sa.
Răspunde
04-01-2014, 18:11,
#6
RE: Troparele Învierii
Glas 6:
Puterile îngereşti la mormântul Tău şi străjerii au amorţit şi sta Maria la mormânt, căutând preacurat Trupul Tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă. Cela ce ai înviat din morţi, Doamne, slavă Ţie!
Răspunde
04-01-2014, 18:12,
#7
RE: Troparele Învierii
Glas 7:
Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea mironosiţelor o ai schimbat şi Apostolilor a propovădui ai poruncit că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.
Răspunde
04-01-2014, 18:12,
#8
RE: Troparele Învierii
Glas 8:
Dintru înălţime Te-ai pogorât, Milostive; îngropare ai luat de trei zile, ca să ne slobozeşti pe noi din patimi. Cela ce eşti Viaţa şi Învierea noastră, Doamne, slavă Ţie!
Răspunde
04-01-2014, 18:26, (Ultima modificare: 04-01-2014, 18:28 de webmastersfantulstefan.)
#9
RE: Troparele Învierii
Tropar, glas 5:
Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le. (de trei ori)
Răspunde
04-01-2014, 18:29,
#10
RE: Troparele Învierii
Condac, glasul al 8-lea:
De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cel ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă! Şi apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuţi înviere.
Răspunde
04-01-2014, 18:30,
#11
RE: Troparele Învierii
Irmos:
Îngerul a strigat către cea plină de dar: Curată Fecioară, bucură-te; şi iarăşi zic, bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt şi pe morţi i-a înviat; veseliţi-vă, popoare.

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că Slava Domnului peste tine a răsărit; saltă acum şi te bucură, Sioane, iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Celui născut al Tău.
Răspunde


Săritura forum:


Utilizator(i) care navighează în acest subiect: 1 Musafir(i)

Contactează-ne | Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti | Reîntoarce-te Sus | | Mod (Arhivă) Uşor | RSS Syndication