Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
Dicţionar explicativ ortodox - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Predici şi cuvinte de învăţură ortodoxă (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Subiect: Dicţionar explicativ ortodox (/showthread.php?tid=29541)Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

TROPAR = scurtă rugăciune care anunță sau explică într-o formă poetică evenimentul liturgic prăznuit în acea zi sau care rezumă viața sfântului comemorat în ziua respectivă, în funcție de calendarul bisericesc.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

CONDAC = compoziție poetică de o strofă, care conține un rezumat al sărbătorii.
Condacul completează troparul sărbătorii și se cântă de obicei pe același glas cu acesta.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

IRMOS = primul vers/strofă/tropar al fiecărei ode sau cântări dintr-un canon.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

UTRENIE = una din cele șapte laude de peste zi care, de obicei, se citește după miezul nopții sau dimineața, foarte devreme, înaintea liturghiei.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

SF. LITURGHIE:

1) slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
Cel mai adesea se slujește Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar uneori Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Dar există și alte Liturghii, precum Liturghia Sfântului Iacov sau Liturghia Sfântului Marcu.

Dumnezeiasca Liturghie este o slujbă euharistică. Este compusă din trei părți:
- Proscomidia (sau Prothesis): slujba de pregătire a Sfintelor Daruri;
- Liturghia catehumenilor (sau Liturghia Cuvântului): Apostol + Sfânta Evanghelie (şi predica explicativa);
- Liturghia credincioșilor (sau Liturghia euharistică): Heruvicul - Sfintele Daruri - Crezul - Împărtăşirea şi încheierea.


2) Listă de nume dată preotului spre a se ruga pentru persoanele înscrise pe ea. Atât cei vii cât şi cei adormiţi.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

VECERNIA = prima slujbă din Slujbele de peste zi slujite în Biserica Ortodoxă. Deoarece ziua liturgică începe la apus, Vecernia este slujită, în mod tradiţional, seara devreme.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

LITIA = slujbă care se ţine la sfârşitul Vecerniei, Utreniei sau chiar la sfârşitul Sfintei Liturghii.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

ACATIST:
1) Imn de laudă, închinat lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau unuia dintre sfinți.

2) Listă de nume dată preotului spre a se ruga pentru persoanele vii înscrise pe ea, pentru îndeplinirea unei dorinţe.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

PARACLIS = slujbă de rugăciune specifică pentru cei vii.
Cel mai adesea, această rugăciune este adresată Maicii Domnului, dar poate fi folosită pentru a cere mijlocirea oricărui alt sfânt.
Trăsătura distinctivă a paraclisului este includerea unui canon de rugăciune către sfântul a cărui mijlocire este cerută.
Paraclisul poate fi slujit de sine stătător sau, într-o formă uşor scurtată, împreună cu Vecernia.
Este potrivit pentru a fi slujit la orice vreme de necaz.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

CANON:

1) Cântare bisericească, compoziţie muzicală.

2) Pedeapsă religioasă dată unuĭ păcătos pentru ispășirea păcatelor sale.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

MOLIFTĂ = slujbă (de dezlegare) sau serviciu religios celebrat în afara slujbelor obișnuite.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

ANAFURĂ = bucățele de prescură, de pâine (sfinţită) care se împart credincioșilor ortodocși la sfârșitul liturghiei.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

AGHEASMĂ (var. aghiazma, aghiasma) = apa sfințită, care se face de către Biserică prin rugăciunile preotului și ale credincioșilor la diferite ocazii: mari sărbători, sfinţirea casei (Sfeştania), nașterea, botezul etc.

Agheasma este de două feluri: agheasma mică şi agheasma mare. Cel mai des săvârşită şi folosită este agheasma mică. Acesta se ia dimineaţa, pe nemâncate, împreuna cu anfura. Se pastrează in sticle sau vase curate.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

CLER = termen generic folosit pentru a descrie ierarhia religioasă formală din Biserica Creştină Ortodoxă.
Statutul de cleric, în Biserică, este rezervat bărbaţilor.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

Gradele bisericesti:

-> Ordinele mici:
* citeţ;
* subdiaconi.

-> Ordinele mari:
* diaconi:
i) ierodiaconi (sau călugări diaconi);
ii) arhidiaconi;
iii) protodiaconi.

* preoţi:
i) protopopi;
ii) protopresbiteri;
iii) ieromonahi (preot-călugăr);
iv) arhimandriţi (ieromonahi seniori).

* episcopi:
i) arhiepiscopi;
ii) mitropoliţi;
iii) patriarhi.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

Ranguri onorifice şi distincţii bisericeşti:

-> pentru clerul de mir:
* sachelar – pentru preoţii cu activitate bisericească bogată; poartă ca semn distinctiv un brâu albastru;
* iconom – pentru preoţii sachelari cu activitate bisericească remarcabilă; poartă ca semn distinctiv un brâu roşu, iar la slujbele religioase
poartă bederniţă;
* iconom stavrofor – pentru preoţii iconomi cu activitate bisericească excepţională; se acordă în cadrul permanenţei Consiliului eparhial;
poartă ca semn distinctiv o cruce pectorală, brâu roşu, iar la slujbe poartă bederniţa.

Diaconii cu activitate îndelungată şi merite deosebite pot primi de la chiriarh rangul de arhidiaconi şi dreptul de a purta cruce pectorală.
Toate aceste distincţii au caracter permanent, dar sunt revocabile, pentru abateri grave.

-> pentru monahi şi monahii:
* singhel – iniţial desemna pe monahul care împărţea chilia cu episcopul; rang pur onorific;
* protosinghel;
* arhimandrit – conferit de chiriarh cu aprobarea Sfântului Sinod.


RE: Dicţionar explicativ ortodox - webmastersfantulstefan - 10-02-2014

ANUL BISERICESC.

Spre deosebire de anul civil (care începe la 1 ianuarie), anul biseri­cesc începe la 1 septembrie, și este împărțit în trei perioade. Fiecare dintre acestea cuprinde un anumit număr de săptămâni.

a) Perioada Triodului (perioada prepascală): de la Duminica Vameșului și a Fariseului (cu trei săptămâni înainte de începutul postului Paștilor) până la Dumi­nica Paștilor. Total 10 săptămâni.

b) Perioada Penticostarului (perioada pascală): de la Duminica Paștilor până la Du­minica I-a după Rusalii sau a Tuturor Sfinților. Total 8 săptămâni.

c) Perioada Octoihului (perioada postpascală): tot restul anului, de la sfârșitul pe­rioadei Penticostarului până la începutul perioadei Triodului. Durata ei variază între 40-26 săptămîni, fiind în funcție de data Paștilor.