Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
Troparul Sfântului Haralambie - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: Troparul Sfântului Haralambie (/showthread.php?tid=29538)Troparul Sfântului Haralambie - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul al 4-lea:
Arătatu-te-ai, fericite Haralambie, ca un stâlp nemișcat Bisericii lui Hristos și sfeșnic lumii pururea luminos.

Strălucit-ai în lume prin mucenicie, înțelepte și ai ridicat întunecarea idolilor. Drept aceea roagă-te lui Hristos cu îndrăzneală, ca să ne mântuim noi.


RE: Troparul Sfântului Haralambie - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

Condac, glasul al 4-lea:
Ca o comoară de mult preț Biserica a câștigat capul tău, Sfințite Mucenice, pătimitorule și purtătorule de biruință, Haralambie. Drept aceea se și bucură, mărind pe Ziditorul.


RE: Troparul Sfântului Haralambie - webmastersfantulstefan - 05-01-2014

Icos:
Pe întrarmatul cel tare, pe ostașul lui Hristos și marele între mucenici, pe Haralambie cel mărit, adunându-ne, să-l lăudăm. Că pentru Hristos și pentru adevăr s-a luptat în chip strălucit și a propovăduit lămurit credința ortodoxă; înșelăciunea idolilor a surpat, pe împăratul cel nelegiuit l-a înfruntat și capul i s-a tăiat, bucurându-se și veselindu-se. Drept aceea cunună a luat din dreapta Celui preaînalt și a ajuns cetățean împreună cu îngerii. Pentru aceasta adunarea ortodocșilor sărutând preacinstitul lui cap și încununându-l cu laude și izbăvindu-se de multe necazuri și boli, se bucură, preaslăvind pe Ziditorul.