Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia (/showthread.php?tid=29537)Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul al 8-lea:
Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, întru bătăi suferind, întru necazuri binevoind pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre.


RE: Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 6-lea:
Filoftee preafericită, din pruncie te-ai adus, prin faptă bună, jertfă fără prihană lui Dumnezeu, Celui ce, mai înainte de a te naşte, te ştia pe tine,
ceea ce te-ai făcut podoabă fecioarelor şi locuitoare a cămării celei de nuntă, vrednică de laudă.
Pentru aceea, strigăm ţie: Bucură-te, fecioară, pururea pomenită!