Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (/showthread.php?tid=29532)Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul al 4-lea:
Mai-marilor voievodule al oştilor cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, cu rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm:Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.


RE: Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 2-lea:
Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor dumnezeieştii slave, povăţuitorii oamenilor şi căpeteniile îngerilor, cereţi pentru noi ceea ce este de folos şi mare milă, ca nişte mai mari voievozi ai celor fără de trup.