Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
La Înălţarea Sfintei Cruci - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: La Înălţarea Sfintei Cruci (/showthread.php?tid=29521)La Înălţarea Sfintei Cruci - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul 1:
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.


RE: La Înălţarea Sfintei Cruci - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 4-lea:
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule; veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.


RE: La Înălţarea Sfintei Cruci - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Irmos:
Măreşte, suflete al meu, pe preacinstită Crucea Domnului.
Rai de taină eşti, Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, întru Care lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, înălţat fiind acum, închinându-ne lui, pe tine te mărim.