Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
La Adormirea Maicii Domnului - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: La Adormirea Maicii Domnului (/showthread.php?tid=29520)La Adormirea Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul 1:
Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.


RE: La Adormirea Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 2-lea:
Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni şi ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu o au ţinut, căci ca pe Maica Vieţii a mutat-o la viaţă Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.


RE: La Adormirea Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Irmos:
Neamurile toate te fericim pe tine, una, de Dumnezeu Născătoare.
Biruiescu-se rânduielile firii întru tine, Fecioară curată, că naşterea fecioreşte şi moartea arvuneşte viaţal ceea ce eşti după naştere Fecioară şi după moarte vie, mântuieşti pururea, Născătoare de Dumnezeu, moştenirea ta.