Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (/showthread.php?tid=29518)La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul al 4-lea:
Astăzi, înainte-însemnare a bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu, luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului.


RE: La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 4-lea:
Preacurată biserica Mântuitorului, cămara cea de mult preţ şi Fecioara, sfinţită vistierie a slavei lui Dumnezeu, astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând darul Duhului lui Dumnezeu; pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu: Acesta este cortul cel ceresc.


RE: La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Irmos:
Îngerii văzând intrarea celei preacurate s-au mirat, cum Fecioara a intrat în Sfânta Sfintelor.
Ca de un sicriu însufleţit al lui Dumnezeu nicicum să nu se atingă mâna necredincioşilor, iară buzele credincioşilor fără tăcere glasul îngerului cântând, cu bucurie să strige: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine.