Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
La Naşterea Maicii Domnului - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: La Naşterea Maicii Domnului (/showthread.php?tid=29517)La Naşterea Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul al 4-lea:
Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, a vestit bucurie la toată lumea: că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru şi, dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.


RE: La Naşterea Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 4-lea:
Ioachim şi Ana din defăimarea nenaşterii de fii, şi Adam şi Eva din stricăciunea morţii s-au izbăvit, Preacurată, prin sfinţită naşterea ta. Aceasta o prăznuieşte şi poporul tău, din vina greşelilor izbăvindu-se, când strigă către tine: Cea stearpă naşte pe Născătoarea de Dumnezeu şi hrănitoarea vieţii noastre.


RE: La Naşterea Maicii Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Irmos:
Măreşte, suflete al meu, pe ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.
Străin lucru este maicilor fecioria, străină este şi fecioarelor naşterea de fii, iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit; pentru aceasta toate seminţiile pământului neîncetat te mărim.