Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
La Întâmpinarea Domnului - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: La Întâmpinarea Domnului (/showthread.php?tid=29515)La Întâmpinarea Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul 1:
Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric. Veseleşte-te şi tu, batrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastr, Care ne-a dăruit nouă şi învierea.


RE: La Întâmpinarea Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glas 1:
Cel ce ai sfinţit pântecele Fecioarei cu naşterea Ta şi mâinile lui Simeon întâmpinând, le-ai biencuvântat precum se cădea şi ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule; împacă lumea ce se găseşte în războaie şi întăreşte-i pe dreptcredincioşii creştini, pe care i-ai iubit, Unule, Iubitorule de oameni.


RE: La Întâmpinarea Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Irmos:
Născătoare de Dumnezeu, nădejdea tuturor creştinilor, acoperă, apără, păzeşte pe cei ce nădăjduiesc spre tine.
În lege, în umbră şi în Scriptură închipuire vedem noi, credincioşii; toată partea bărbătească, ce deschide pântecele, sfânt lui Dumnezeu este; deci pe Cuvântul Cel mai înainte născut, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel întâi-născut din Maică fără ispită bărbătească, Îl mărim.