Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
La Schimbarea la Faţă - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: La Schimbarea la Faţă (/showthread.php?tid=29514)La Schimbarea la Faţă - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Tropar, glasul al 7-lea:
Schimbatu-te-ai la faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Srăluceşte şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.


RE: La Schimbarea la Faţă - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 7-lea
În munte Te-ai schimbat la faţă şi pe cât au cuprins ucenicii Tăi mărirea Ta, au văzut, Hristoase Dumnezeule, ca atunci când Te vor vedea răstignit, să cunoască patima Ta cea de bunăvoie şi lumii să-i propovăduiască, că Tu eşti cu adevărat raza Tatălui.


RE: La Schimbarea la Faţă - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Irmos:
Măreşte, suflete al meu, pe Domnul, Cel ce S-a schimbat la faţă în muntele Taborului.

Naşterea ta nestricată s-a arătat, Dumnezeu din coapsele tale a ieşit, că S-a arătat purtător de trup pe pământ şi cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, Născătare de Dumnezeu, toţi te mărim.