Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti
La Naşterea Domnului - Versiune printabilă

+- Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum)
+-- Forum: Pâine şi apă pentru suflet (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Rugăciuni ortodoxe (http://www.bisericasfantulstefan.ro/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Subiect: La Naşterea Domnului (/showthread.php?tid=29507)La Naşterea Domnului - webmastersfantulstefan - 20-12-2013

Tropar, glasul al 4-lea:
Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus; Doamne, mărire Ţie.


RE: La Naşterea Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Condac, glasul al 3-lea:
Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc, că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.


RE: La Naşterea Domnului - webmastersfantulstefan - 04-01-2014

Irmos:
Măreşte, suflete al meu, pe cea mai cinstită şi mai mărită decât oştile cele de sus.
Taină străină văd şi preamărită: cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L, Îl mărim.