Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti

Versiunea integrală: Troparul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabi)
În acest moment vizualizezi o versiune simplificată a conţinutului. Vezi versiunea integrală cu formatarea adecvată.
Tropar, glasul al 8-lea:
Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.
Condacul, glasul al 8-lea:
Apărător al său, nebiruit şi neînfrânt, ca cel ce prin tine din nevoi s-a izbpvit, te pune înainte oraşul tău, Dimitrie; şi, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, de toate nevoiele izbăveşte-l, ca să strigăm ţie: Bucură-te, făcătorule de minuni, Dimitrie.