Forumul Bisericii Sfântul Ştefan - Călăraşi - Bucureşti

Versiunea integrală: La Schimbarea la Faţă
În acest moment vizualizezi o versiune simplificată a conţinutului. Vezi versiunea integrală cu formatarea adecvată.
Tropar, glasul al 7-lea:
Schimbatu-te-ai la faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Srăluceşte şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.
Condac, glasul al 7-lea
În munte Te-ai schimbat la faţă şi pe cât au cuprins ucenicii Tăi mărirea Ta, au văzut, Hristoase Dumnezeule, ca atunci când Te vor vedea răstignit, să cunoască patima Ta cea de bunăvoie şi lumii să-i propovăduiască, că Tu eşti cu adevărat raza Tatălui.
Irmos:
Măreşte, suflete al meu, pe Domnul, Cel ce S-a schimbat la faţă în muntele Taborului.

Naşterea ta nestricată s-a arătat, Dumnezeu din coapsele tale a ieşit, că S-a arătat purtător de trup pe pământ şi cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, Născătare de Dumnezeu, toţi te mărim.